Revision

Hvilke overvejelser skal du gøre dig, når du vælger revisionsfirma? Mange privatpersoner, virksomheder og selskaber har valgt os, fordi vi er nærværende, tæt på vores kunder og fordi vi sætter os grundigt ind i virksomheden, så forløbet af revisionen bliver så effektivt og ukompliceret som overhovedet muligt.

Uanset størrelsen af din virksomhed, og om det bare er revision af regnskabet eller om I skal bruge hjælp til en større omstrukturering i virksomheden, har vores revisorer erfaringen og ekspertisen til at give den optimale service. Det betyder, at du altid har en kompetent samarbejdspartner i os.

Vi vedligeholder og udvikler løbende den viden og det know-how, som du nyder godt af. Vores arbejdsmetoder og værktøjer er gennemarbejdede og altid ajourførte i forhold til lovgivningskrav.

Samtidig gør vores faglige kvalitet, at når du har valgt at lade dit regnskab revidere af os, tilfører det din årsrapport en troværdighed over for omverden, som f.eks. pengeinstitutter og offentlige myndigheder.

Ingen sager eller kunder er ens. Derfor er vores ydelser skræddersyet til den enkelte kunde. Når du vælger os som revisor, tilknytter vi en statsautoriseret revisor og en assistent med den nødvendige erfaring, branchekendskab og indsigt i netop de forhold, der kendetegner din virksomhed.

Du har derfor altid en fast revisor, som har overblikket over revisionen, din årsrapport og din virksomhed.

Regnskab og budgettering

De fleste danske virksomheder aflægger årsregnskab i henhold til årsregnskabsloven. Jo større din virksomhed er, desto strammere og mere vidtgående krav er I underkastet.

Stort set alle vores kunder aflægger årsregnskab i henhold til årsregnskabsloven, hvorfor vi har en stor ekspertise og erfaring med revision af årsregnskaber samt anvendelse af lovens regler. En ekspertise, som du kan drage stor fordel af.

Vi hjælper tillige med at analysere regnskaber og uddrage vigtig viden. En viden, som kan bruges i den fremtidige styring af virksomheden og sammenligning med andre virksomheder.

Vi assisterer mange af vores kunder med opbygning af resultatbudgetter, likviditets- og balancebudgetter, samt efterfølgende opgørelse af perioderegnskaber og opfølgning på budgettet. Primært for at opnå en bedre økonomisk styring af virksomheden, men også for at imødekomme krav fra pengeinstitut i forbindelse med fornyelse eller udvidelse af engagementet. I den forbindelse deltager vi ofte i møder med pengeinstituttet.

Skatte- og momsrådgivning

Skatte- og momsplanlægning er, ligesom og skatte- og momsrapportering, blevet mere omfattende og uigennemskuelig for virksomheder. Samtidig betyder det meget for virksomhedens økonomi og omdømme.

Hyppige ændringer i moms- og skattelovene gør det vanskeligt for den enkelte virksomhedsejer at holde sig ajour med lovgivningen. Derfor er det vigtigt med en revisor, der holder sig ajour på området og er proaktiv i forhold til kundernes behov, således at kunderne også uopfordret får besked om nye lovgivningsbegrænsninger og muligheder.

Vi tilbyder løsningsorienteret moms- og skatterådgivning, der tager udgangspunkt i dine skattemæssige udfordringer og som skaber værdi på bundlinjen.

Det kan for eksempel være rådgivning omkring skat i forbindelse med flytning over landegrænser eller etablering i udlandet, samt eventuelle momsregler og muligheder i den forbindelse. Moms inden for specielle områder som for eksempel byggerier, internethandel eller andre specialområder.

Rådgivning

Optimer din virksomheds økonomistyring, lønsomhed og rentabilitet

Økonomistyring er med til at give dig overblikket. Sammen med din Business Plan får du indblik i, hvilke mål, der er realistiske for virksomheden at nå de kommende år.

Vi kan hjælpe dig med at optimere de administrative funktioner og processer, i forbindelse med den økonomiske styring. Det kunne f.eks. være:

  • Udarbejdelse af din Business Plan, som vil fungere som din ledetråd for virksomheden, der vil vise din plan for hvordan du når til dit økonomiske mål for virksomheden.
  • Opbygge registreringssystemer således at dine indtægter, udgifter, investeringer registreres på den mest hensigtsmæssige måde, således at du kan aflæse hvad du tjener på de enkelte områder og totalt set.
  • Opbygge rapporteringssystemer, således at du måned for måned, på en overskuelig måde kan se resultatet af alle dine bestræbelser, sammenholdt med de økonomiske mål du havde lagt for virksomheden

I tæt samarbejde med din virksomhed, hjælper vi dig med at forbedre økonomistyringen, så du er sikret mest holdbare løsninger, der skaber fremtiden for din virksomhedsøkonomi.

Generationsskifte

Skal du overdrage din virksomhed til næste generation?

Et generationsskifte handler ikke kun om salget af din virksomhed. Det handler også om alle de bløde værdier uden om generationsskiftet – om menneskerne bag.

Frem mod generationsskiftet, er der mange overvejelser og tanker, som sætter ind. Hvordan skal købet af virksomheden ske? Er det familie, nære medarbejdere eller en ekstern køber, der skal overtage virksomheden gennem generationsskiftet? Har køber mulighed for at overtage skattebyrden, hvis virksomheden bliver overdraget til børn eller en medarbejder?

En tilpasning af sælger og købers forhold, samt ejerstruktur, er vigtig for, at generationsskiftet skal blive en succes og at alting forløber efter planen.  

Vi rådgiver jer og hjælper med de rette beslutninger

Vi tilbyder rådgivning i hele processen omkring generationsskiftet – dvs. den indledende analyse af virksomheden, udarbejdelse af handlingsplan, klargøring af virksomheden og selve gennemførelsen.

Vi hjælper med, at virksomheden klargøres til overdragelse, men også, at både du og den næste generation er forberedt på de forskellige konsekvenser, og at generationsskiftet tilpasses lige nøjagtigt jeres situation og ønsker.

Her sikrer vi også, at finansieringen hænger sammen efter generationsskiftet. Er der likviditet nok i virksomheden til at finansiere begge generationer? Eller skal der tilføres kapital udefra – f.eks. fra investorer, pengeinstitutter eller andre långivere?

Med andre ord, hjælper vi jer igennem hele processen ved et generationsskifte og sørger for, at der er tænkt på det hele. Så I kan fokusere på at drive virksomheden.

Omstrukturering af ejerstrukturen

Går I med overvejelser om at kigge på en omstrukturering af virksomhedens ejerstruktur? Der kan være flere årsager til, at det er en god ide at overveje en omstrukturering i ejerstrukturen. Typisk vil det være i forbindelse med et generationsskifte, et fremtidigt ønske om salg af virksomheden eller ved køb af virksomheder, der kræver strukturændringer.

Når man står over for omstrukturering af ejerstrukturen i virksomheden, opnår man ofte en gunstigere position – f.eks. skattemæssigt eller risikomæssigt, hvis selve ejerstrukturen ændres.

Det kunne f.eks. være ved skattefri:

  • Omdannelse af personligt ejet virksomhed til selskab
  • Etablering af holdingselskab
  • Spaltning
  • Tilførsel af aktiver
  • Fusion

Ledelse og organisation

Virksomheds- og forretningsområdestrategi

Vi hjælper jer med rådgivning på ledelsesniveau omkring udviklingen af din virksomhed. Du får sparring og rådgivning, så du er sikker på at træffe de rette beslutninger i forhold til ambitioner omkring markedstilstedeværelse, konkurrenter, samt prioriteringen af ambitioner og mål for virksomheden.

Ved rådgivning går vi ind og hjælper med mange områder, men vores ekspertise ligger i den strategiske planlægning, som for eksempel en Business Plan eller corporate finance, hvor vi kan hjælpe jer hele vejen igennem processen. 

Business planer

Har I styr på virksomhedens mål og strategi for de kommende år?

Få lagt en Business Plan med virksomhedens mål og strategi for de kommende 3-5 år. Planen tager udgangspunkt i interne og eksterne forhold, og giver et overblik over virksomhedens retning.

At få nedskrevet virksomhedens strategi kan hjælpe med at skabe overblik og give et mere gunstigt grundlag for beslutningstagere, når der skal træffes bedre beslutninger for virksomhedens fremtid. 

Er du ved at starte ny virksomhed?

Som iværksætter er du vant til både at have mange hatte på og mange bolde i luften på samme tid. Derfor kan det være svært at finde tiden til at skrive alle idéerne ned. Gøre tankerne konkrete og få dem indarbejdet i en økonomisk sammenhæng, som viser hvor meget indtjening, der er i ideerne, og hvor meget kapital der skal fremskaffes for, at det er muligt at føre tankerne ud i livet.

En Business Plan eller forretningsplan kan blive afgørende for, om din nye virksomhed kan skaffe kapital. Både banker og investorer kræver en Business Plan, som de bruger til at vurdere virksomhedens potentiale. 

Vækststrategi

Hvordan ser vækstmulighederne ud for din virksomhed?
Få identificeret og prioriteret vækstmulighederne i din virksomhed. En veltilrettelagt vækststrategi hjælper også til at drive væksten på internationale såvel som voksende markeder. Fokuser din virksomhed på nye markeder, eller udnyt det nuværende, og få en større markedsandel.

Strategisk planlægning

Få råd og vejledning til at udvikle Business Plan, mål og ambitioner for din virksomhed. Strategisk planlægning hjælper dig samtidig til at generere og evaluere strategiske initiativer, formulere strategiplaner, samt opfølgningsrutiner.

Corporate Finance herunder køb og salg af virksomhed

Ser du nye muligheder ved at ekspandere din virksomhed – for eksempel ved køb eller fusion med andre virksomheder? Overvejer du at sælge din virksomhed? - så kan vi hjælpe med hele processen.

Vi hjælper med klargøring af din virksomhed til salget. Det vil f.eks. være en trimning af såvel virksomhedens indtjening, som aktiver og gæld for at optimere salgsprisen.

Er du i forhandlinger med en anden virksomhed, kan vi hjælpe med hele Due Dilligence-processen, hvor økonomi, skat, ejerstruktur og andet gennemgås. Enten som repræsentant for dig som køber eller som sælger.

Hvordan skal den nye ejerstruktur se ud? Skal virksomheden stadig være familieejet, eller skal der investorer eller långivere ind udefra? Vi har mange års erfaring med at rådgive virksomheder ved omstrukturering i ejerstrukturen, og vi kan deltage i udvælgelsen og skabe kontakten, således at det bliver et godt match for alle parter.

Revisor forretningsbetingelserHent Edelbos forretningsbetingelser 

Revisor forretningsbetingelserHent Edelbos databeskyttelsespolitik 

Revisor forretningsbetingelserHent Edelbos cookiepolitik 


Kunden skal føle, at revisoren er en sparringspartner, der har et indgående kendskab til virksomheden. Derfor er det vigtigt hurtigt at kunne sætte sig ind i kundens forretning og virksomhedskultur. Som revisor skal man gerne kunne identificere sig med virksomheden.

– Johan Groth

Alle virksomheder er helt unikke, vi skal derfor levere ydelser, der er tilpasset den enkelte virksomhed, optimeret til den helt konkrete situation.
– Ole Nielsen


Generationsskifte Revisor Svendborg

Rådgivende revsior

 

1. Dine cookie settings
Funktionelle cookies, marketing og tracking
Cookies der giver os mulighed for at analysere webstedets anvendelse, så vi kan måle og forbedre ydelsen, og cookies der bruges af reklameselskaber eller annoncerende selskaber til at slå annoncer op, som er relevante for dine interesser.
 Alle

Nødvendige cookies
Cookies der er nødvendige for sidens funktionalitet.
 Nødvendige


2. Dette website anvender cookies

En cookie er en lille tekst-fil, som vi gemmer på din computer for at kunne holde styr på, hvad der sker under dit besøg og for at kunne genkende computeren.
En cookie indeholder kun tekst, er ikke et program og indeholder ikke virus.

3. Formål med cookies på vores website:
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere. Cookies hjælper os desuden med at få overblik over dit besøg på hjemmesiden, så vi løbende kan optimere og målrette hjemmesiden til dine behov og interesser. Cookies husker f.eks., hvad du har lagt i en eventuel indkøbskurv, om du tidligere har besøgt siden, om du er logget ind og hvilket sprog og valuta, du gerne vil have vist på hjemmesiden. Vi bruger også cookies til at målrette vores annoncer over for dig på andre hjemmesider. Helt overordnet anvendes cookies således som del af vores service til at vise indhold, der er så relevant som muligt for dig.

4. Sådan sletter eller blokerer du for cookies i din browser
minecookies.org/cookiehandtering


5. Liste over brugte cookies:
NavnFormålUdbyderUdløber
SL_CA/B TestningSmartlook2 år

Vi bruger cookies til at tilpasse vores indhold og annoncer, til at vise dig funktioner til sociale medier og til at analysere vores trafik.
Vi deler også oplysninger om din brug af vores website med vores partnere inden for sociale medier, annonceringspartnere og analysepartnere. Få flere oplysninger

OK Læs mere