Om RevisionsFirmaet Edelbo

Målsætningen for RevisionsFirmaet Edelbo er ikke alene at være en uafhængig statsautoriseret revisionsvirksomhed, men også at kombinere denne funktion med professionel rådgivning – baseret på en tæt personlig kontakt.

Mødelokale Revisionsfirmaet Edelbo


Forudsætningen for velkvalificeret rådgivning er højtuddannede og kompetente medarbejdere, som har evnen til og forståelsen for vigtigheden af at kunne samarbejde tæt med en fast kundegruppe.

Erfaringen og stabiliteten i medarbejderstaben er garant for virksomhedens ufravigelige krav til omhyggelighed og dybtgående faglig viden.

Vor styrke er mange års erfaring i rådgivning af virksomhedsejere, bestyrelser og direktioner i strategiske dispositioner. RevisionsFirmaet Edelbo besidder en særlig viden om internationale forhold og har et tæt samarbejde med særligt udvalgte firmaer, når det gælder udførelsen af opgaver i udlandet.

RevisionsFirmaet Edelbo har kunder blandt hovedaktionærselskaber, investeringsselskaber, udviklingsvirksomheder, privatejede virksomheder, institutioner, storlandbrug, rederier og privatpersoner over hele Danmark.

Virksomhedens historie går tilbage til 1948. Firmaet blev grundlagt af Cai C. Edelbo og overtaget af sønnen, Jan Ole Edelbo i 1976. 

I princippet er vores væsentligste ydelse salg af tillid. Derfor skal et produkt med vores virksomhedsnavn og underskrift altid være ensbetydende med kvalitet og troværdighed.
– Morten Pedersen


I 1982 overtog Jan Ole Edelbo først halvdelen af Revisionsfirmaet Dalgaard, og efterfølgende fusionerede firmaerne til Revisionsfirmaet Edelbo & Dalgaard A/S. Efter fission i 1995 ændredes navnet til RevisionsFirmaet Edelbo, Statsautoriseret Revisionsvirksomhed.

Medarbejde Revisionsfirmaet Edelbo


I 2003 ændredes firmaets struktur til et I/S i forbindelse med Johan Groths indtrædelse, som interessent. 

I 2007 blev interessentskabskredsen udvidet ved indtrædelse af Ole Nielsen.

I 2011 indtrådte Stig Holm Mogensfeldt som medindehaver i Revisionsfirmaet Edelbo & Lund-Larsen og Morten Troels Pedersen indtrådte som medindehaver i RevisionsFirmaet Edelbo. 

Den 1. oktober 2013 stiftede RevisionsFirmaet Edelbo, Statsautoriseret Revisionsvirksomhed I/S den fuldt ejede dattervirksomhed RevisionsFirmaet Edelbo, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som danner rammen for driften af RevisionsFirmaet Edelbo.

I 2014 indtrådte Michael Nymark Jensen som medindehaver i RevisionsFirmaet Edelbo.

Samtidig blev Revisionsfirmaet Edelbo & Lund-Larsen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab med domicil i København stiftet.

Den 1. januar 2017 udnævntes Michael Nymark Jensen som direktør i RevisionsFirmaet Edelbo, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

I 2017 indtrådte Michael Jensby Jakobsen som medindehaver i RevisionsFirmaet Edelbo. Læs mere her.