Firmaets historie

Firmaet blev grundlagt i 1963. Erik Lund-Larsen indtrådte i 1977 som partner og blev i 1984 ejer af firmaet.

 

I 1991 blev der indgået kontorfællesskab med Statsautoriseret revisor Bjarne Møldrup. I 2003 blev Palle Mørch Statsautoriseret revisor, og han indtrådte som partner i 2005. I 2007 blev ejerkredsen udvidet idet RevisionsFirmaet Edelbo blev medejer.

 

Reception Edelbo & Lund-Larsen

 

I 2009 blev der indgået aftale om kontorfællesskab med Statsautoriseret revisor Ole Holm.

 

Den 1. oktober 2013 stiftede RevisionsFirmaet Edelbo & Lund-Larsen, Statsautoriserede Revisorer I/S den fuldt ejede dattervirksomhed RevisionsFirmaet Edelbo & Lund-Larsen, Statsautoriserede Revisionspartnerselskab som danner rammen for driften af RevisionsFirmaet Edelbo & Lund-Larsen.

 

I 2014 er Bjarne Møldrup udtrådt af kontorfællesskabet og indgået aftale om kontorfællesskab med statsautoriseret revisor Bjarne Arntved Jensen.

 

Firmaprofil

Firmaet er et uafhængigt statsautoriseret revisionsfirma beliggende i det centrale København. Vi  ønsker at være i tæt dialog med klienterne og give en god service.

 

Firmaet har en meget flad organisationsstruktur og kombineret med højt uddannede medarbejdere med mange års erfaring giver det en høj grad af fleksibilitet samt korte kommandoveje.

 

Klientmassen består hovedsageligt af selskaber, fagforeninger, A-kasser, selvejende institutioner og personlige virksomheder.

 

Gennem mange års arbejde med fagforeninger har selskabet opnået en speciel viden om disse. Endvidere er der blandt firmaets kunder en række ejendomsselskaber, hvilket også har medført en særskilt viden på dette område.

 

Forretningsområder:

 

Revision & regnskabsassistance:

 • Revision af årsrapporter
 • Regnskabsudarbejdelse
 • Interne regnskaber og perioderegnskaber
 • Bogføring

Virksomhedsrådgivning:

 • Opstart af virksomhed
 • Budgetter
 • Investeringsanalyse
 • Finansiering
 • Strukturering
 • Insolvens/likvidation/akkordering

Skatterådgivning:

 • International skatterådgivning
 • Generel rådgivning til selskaber & private vedr. dansk skattelovgivning
 • Generationsskifte
 • Momsmæssige forhold